Logistyka

Drodzy Klienci, Drogie Klientki,

 

 

Nasze przesyłki paczkowe wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS,

Przesyłki paletowe wysyłane są za pośrednictwem firmy ROHLIG SUUS,

 Korzystamy również z usług Poczty Polskiej, ale tą drogą paczki wysyłamy na wyraźną prośbę i odpowiedzialność zamawiających.

 

W trosce o bezpieczeństwo naszych produktów i zadowolenie naszych klientów prosimy o zapoznanie się z najbardziej efektywną procedurą odbioru naszych paczek, przedstawioną w kilku prostych krokach:

Zanim podpiszesz, obejrzyj przesyłkęRozwiń

Niejednokrotnie przy odbiorze przesyłki adresaci nie dbają o sprawdzenie, czy nie została ona uszkodzona podczas przewozu. Pracownicy firm przewozowych też nie są tym zainteresowani. Wolą oszczędzić czas i podsuwają odbiorcy dokumenty do podpisu. Pokwitowanie odbioru bez zastrzeżeń może mieć daleko idące konsekwencje. W przypadku szkód, które można zauważyć z zewnątrz przy odbiorze, przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu jej ubytku lub uszkodzenia.

7 dni na reklamowanie szkód niewidocznych z zewnątrzRozwiń

Jeśli przesyłka z zewnątrz wygląda na nieuszkodzoną, należy ją zbadać najpóźniej w ciągu 7 dni od odbioru. Jeśli uszkodzenia nie można było zauważyć z zewnątrz i ujawniono je już po przyjęciu przesyłki, prawo do odszkodowania od przewoźnika nie wygaśnie, o ile niezwłocznie po ujawnieniu szkody zgłosi się przewoźnikowi żądanie protokolarnego ustalenia jej stanu. Z takim żądaniem należy wystąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Jeżeli ustalenia jej stanu dokonuje się po wydaniu, to w protokole odnotowuje się także okoliczności ujawnienia stanu naruszenia. Sprawdzenie stanu przesyłki od razu przy przewoźniku ma tę zaletę, że nie ma wątpliwości, iż szkoda nie powstała u odbiorcy.

Inne wyjątkiRozwiń

Zasada, że niezgłoszenie zastrzeżeń co do stanu przesyłki przy jej odbiorze zamyka drogę do odszkodowania od przewoźnika, nie jest bezwzględna. Są od niej wyjątki. Oprócz wskazanego wcześniej przypadku, gdy szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu, prawo do odszkodowania przysługuje również, gdy:

§ szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
§ sprawdzenia stanu przesyłki zaniechano z winy przewoźnika (np. gdy odmówił on sporządzenia protokołu ustalającego stan przesyłki),
§ ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.

Co powinien zawierać protokół?Rozwiń

Protokół ustalenia stanu przesyłki powinien zawierać w szczególności informacje dotyczące:

§ pierwotnego stanu przesyłki, jej wartości wynikającej z zapisów w dokumencie przewozowym,
§ rodzaju naruszeń stanu przesyłki, pojemnika transportowego lub środka transportowego,
§ rozmiarów naruszenia, w tym ubytków ilości, masy lub objętości przesyłki,
§ przypuszczalnego czasu i miejsca, w którym nastąpiło naruszenie stanu przesyłki,
§ przypuszczalnych przyczyn naruszenia stanu przesyłki,
§ innych okoliczności, w jakich nastąpiło naruszenie stanu przesyłki.


Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki.

Protokół to nie reklamacjaRozwiń

Spisanie protokołu nie zwalnia z obowiązku złożenia przewoźnikowi reklamacji. Jeżeli przewoźnik udzieli negatywnej odpowiedzi na reklamację albo ją zignoruje i w terminie 3 miesięcy od doręczenia mu reklamacji nie zapłaci dochodzonych należności, można wystąpić przeciwko niemu na drogę sądową. Czasu oczekiwania na odpowiedź na reklamację (nie więcej niż 3 miesiące) nie wlicza się do terminu przedawnienia roszczeń przeciw przewoźnikowi. Roszczenia odszkodowawcze za uszkodzenie przesyłki dochodzone od przewoźnika przedawniają się po roku.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 ze zm.).

ReklamacjaRozwiń

Klienci firmy Wojnarowscy Sp. z o.o. są zwolnieni z obowiązku złożenia pisemnej reklamacji naszym przewoźnikom GLS i Rohlig Suus. Wystarczy dostarczenie poprawnie spisanej kopii Protokołu Szkodowego w jeden z 3 sposobów. Fakt ten należy niezwłocznie zgłosić naszej firmie – dane kontaktowe poniżej.

- drogą mailową na adres: logistyka@wojnarowscy.com.pl
- faksem na nr: 32 720 26 85 lub 32 735 06 55
- pocztą na adres: Wojnarowscy Sp. z o.o. ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice


W przypadku, gdy kurier z jakiegokolwiek powodu nie chce poczekać podczas dostawy na protokolarne sprawdzenie stanu przesyłki, a po jej odbiorze klient stwierdzi uszkodzenie lub braki w towarze, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić firmie przewozowej DHL na nr tel. 801 345 345 345 lub dla telefonów komórkowych na nr tel. 42 6 345 345 maksymalnie do 7 dni od daty doręczenia.

W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt:

Jarosław Rostkowski
Specjalista ds. Logistyki
e-mail: logistyka@wojnarowscy.com.pl
tel. +48 32 735-35-02

Poniższe uwagi stanowią w całości przedruk artykułu Andrzeja Janowskiego opublikowanego w Gazecie Podatkowej nr 39 (663) z 17.05.2010, cytowanego za http://biznes.interia.pl/prasa/gazeta-podatkowa/news/obejrzyj-przesylke-zanim-podpiszesz-jej-odbior,1479498,3415.

Firma Wojnarowscy Sp. z o.o. informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Zgadzam się